Investeringar

Bergkvara Invests egen portfölj förändras över tiden och vi utvärderar ständigt nya möjligheter, där vi antingen investerar direkt eller tillsammans med aktuella partners.

Exempel på deläganden

Comaea International
Comaea är ett ledande företag inom strategisk kompetensförsörjning, som erbjuder ett molnbaserat kompetensverktyg, väl beprövad metodik samt effektivt konsultstöd. Bolaget är ledande i Sverige och med representation i Holland, Singapore, England och Bahrain.  www.comaea.com

Resort Investors
Resort Investors är ett svenskägt holdingbolag med dess främsta tillgång i en fantastisk resort på nordvästra spetsen av Pemba Island, beläget i Indiska Oceanien utanför Tanzania. Bolaget har en tro på Östafrikas turism och fokus på Pemba Island som nästa resmål för den medvetne turisten. www.themantaresort.com

CSV Rating AB med dotterbolaget Kodiak Rating

Bolaget levererar molnbaserade ratingtjänster inom leverantörsbedömning, hållbarhets- och miljöområdet samt finanssektorn. www.csvrating.com

Dotterbolaget Kodiak Rating har etablerat sig med en innovativ och effektiv tjänst som möjliggör för företag att bedöma sina underleverantörer avseende väsentliga nyckeltal speciellt inom kvalitets och hållbarhetsfrågor. www.kodiakrating.com

 

Greaid AB
Greaid AB är ett ungt företag med tre delägare, varav Bergkvara Invest är en. Vi investerar egna pengar i mindre svenska företag som ska noteras eller redan är börsnoterade på de mindre listorna. Vi är inte en fond eller finansiella rådgivare utan arbetar med eget kapital för att främja företagande och samtidigt söka en bra avkastning på våra investeringar.