Förändringsarbete för Caverion Sydost

Kenneth Lundin genomförde under 2016 ett större förändringsarbete på det finskägda entreprenad- och serviceföretaget Caverion. Som interimchef för verksamheten i Sydost förändrades inriktning, processer och organisation.