Aktietorget

Aktietorget driver sedan 1998 en marknadsplats för handel med aktier och andra finansiella instrument. Drift av handelsplattform är en typ värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden och Aktietorgets verksamhet står därmed under Finansinspektionens tillsyn.

För att möjliggöra att intressanta företag och investerare träffas har Aktietorget sedan länge etablerat ett samarbete med olika partners runt om i Sverige. Dessa bistår Aktietorget med att genomföra investerarträffar där företag och investerare möts.

Bergkvara Invest AB är sedan hösten 2013 regional samarbetspartners i sydost omfattande Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Aktietorgets syfte är att hjälpa företag att skaffa kapital från investerare samt att tillhandahålla en effektiv, säker och sund marknadsplats för handel med aktierna i de listade bolagen.

Aktietorget är öppet för alla bolag som uppfyller anslutningskraven, men har särskild fokus på växande entreprenörsledda företag.

Om du representerar ett företag som är listat eller ska listas på Aktietorget kan du presentera företaget på investerarträffarna. Inte minst om bolaget genomför en nyemission är investerarträffarna ett bra tillfälle att träffa investerare och presentera erbjudandet.

Kontakta gärna Bergkvara Invest för en dialog om hur denna möjlighet kan hjälpa ert företag.